Άξονες για τα 100 χρόνια

Οι δράσεις που αναπτύσσουν η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, τα μέλη και οι συνεργαζόμενοι φορείς οργανώνονται γύρω από τους παρακάτω άξονες:
• Το 1922 και η σημασία του
• Οι Μικρασιατικές / προσφυγικές κοινότητες μετά 100 χρόνια
• Μικρασιάτες: φωνή και μαρτυρία,: μηνύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής
• Μικρασιάτες: Γέφυρες Πολιτισμού
• Πρόσφυγες και η δημιουργία της νέας Ελλάδας
Δράσεις και Εκδηλώσεις που μπορούν να αναπτυχθούν χωρίζονται σε δυο τομείς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δυο διαφορετικές διευθύνσεις του ΥΠΠΟ:
Στην Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού εντάσσονται
• Επιστημονικά Συνέδρια
• Εκδόσεις
• Ψηφιακές παραγωγές
• Εκθέσεις με αντικείμενο της διεύθυνσης [ιδιαίτερα εκθέσεις βιβλίου]
• Οπτικοακουστικά έργα
• Συναυλίες – παραστάσεις
• Τελετές
Στην Διεύθυνση Νεότερου Πολιτισμού
• Δράσεις Ψηφιοποίησης Συλλογών και Αρχείων
• Δράσεις Συντήρησης
• Εκθέσεις κλπ Λαογραφικού κυρίως περιεχομένου
Στην Διεύθυνση Νεοτέρων Μνημείων υπάγονται δράσεις που αφορούν σε κτήρια και εν γένει στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος.
Ανάλογα με την στόχευση οι Διευθύνσεις εισηγούνται Προσκλήσεις για χρηματοδότηση οι οποίες αφορούν στην δράση αντίστοιχων φορέων. Η Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού έχει μεγαλύτερη συνάφεια με τις δράσεις των φορέων που εντάσσονται στο αντίστοιχο Μητρώο (Πολιτιστικών σωματείων) του Υπουργείου.