Η επιτροπή

Συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο 2021 και βασικά της μέλη είναι:
Κατερινόπουλος Κωνσταντίνος, νομικός
Αγτζίδης Βλάσης, ιστορικός
Βαρλάς Μιχάλης, ιστορικός
Λιάβας Λάμπρος, καθηγητής Εθνομουσικολογίας & Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας ΕΚΠΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Ο.Π.Σ.Ε.
Τριανταφυλλίδης Γιάννης
Αναγνωστάκης Κώστας
Μαστροσταμάτη Μαριάννα
Δραγάτση Μαρία
Δαγδελένης Απόστολος
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ